دوم متوسطه 1 (هشتم)

انیمیشن های درسی و محتوای هوشمند آموزشی کلاس دوم متوسطه 1 (هشتم)

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول دبستان

دانلود انیمیشن و محتواهای آموزشی ریاضی اول دبستان

  

آزمون های فصل

(1 تا 10)

شمارش و الگویابی

 

شمارش و

الگویابی (2)

مفاهیم جمع

و الگویابی

شمارش چوب خطی

و الگویابی

شمارش 1 تا 5

الگوهای شطرنجی

معرفی عدد 1 و 2

مربع های شگفت انگیز

عدد 3 و 4

اندازه گیری

معرفی عدد 5

و تقارن

معرفی عدد 5

و تقارن (2)

آزمون فصل (10)

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن

مفهوم عدد 6 و 7

و تقارن (2)

آزمون فصل11و12

ریاضی اول دبستان

مفهوم عدد 8

شمارش و الگویابی

مقایسه اعداد

معرفی عدد 9

مقایسه اعداد

معرفی عدد 9 (2)

آزمون فصل (13)

ریاضی اول دبستان

آموزش عدد 10

جمع های ترکیبی

آزمون های فصل (13)

ریاضی اول دبستان (2)

مفهوم جمع و

آموزش عدد 10

مفهوم جمع و

جمع های ترکیبی

مفهوم جمع

آموزش عدد 10

آزمون فصل14تا17

ریاضی اول دبستان

نماد تفریق

عبارت تفریق

عبارت تفریق

جمع سه جمله ای

نماد 11 تا 19

معرفی محور

معرفی محور

جمع های ترکیبی

مفهوم عدد و

نماد 11 تا 19

آزمون فصل (17)

ریاضی اول دبستان

جمع و تفریق

روی محور

آزمون فصل18و19

ریاضی اول دبستان

آزمون فصل18و19

ریاضی اول دبستان 2

شمارش دو تا دو تا

اندازه گیری

الگو های 10تایی

و حل مسئله

الگو های 10تایی

و مقایسه اعداد

آزمون فصل (20)

ریاضی اول دبستان

ارزش مکانی و

شمارش 5 تا 5 تا

آزمون فصل (21)

ریاضی اول دبستان

جمع چند جمله ای

تبدیل حروفی به عددی

جمع چند جمله ای

و خواندن ساعت

آزمون فصل22تا25

ریاضی اول دبستان

جمع مضارب 10

حروف نویسی

اشکال هندسی

حل مسئله

اشکال هندسی

حل مسئله (2)

حل مسئله و

آموزش عدد 100

   
  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٤

دانلود پیک نوروز 93

دانلود پیک نوروز 93

اول دبستان

 

دوم دبستان

 

سوم دبستان

 

چهارم دبستان

 

پنجم دبستان

 

ششم دبستان

 

اول متوسطه1 (هفتم)

 

سوم راهنمایی

 

  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٢

دانلود بسته های آموزشی علوم اول متوسطه 1 (هفتم)

دانلود بسته های آموزشی علوم اول متوسطه 1 (هفتم)

 


اندازه گیری در علوم

و ابزارهای آن

آزمون فصل های

(1 و 2)

اندازه گیری در علوم

و ابزارهای آن (2)

اتم ها الفبای مواد

 

آزمون فصل های

(3 و 4)

اتم ها الفبای

مواد (2)

اتم ها الفبای

مواد (3)

مواد پیرامون ما

 

آزمون فصل های

(5 و6)

سفر آب در

روی زمین

آزمون فصل های

(7 و 8)

سفر آب در

درون زمین

انرژی و

تبدیل های آن

انرژی و

تبدیل های آن (2)

آزمون فصل های

(9 و 10)

منابع انرژی

 

منابع انرژی (2)

 

گرما و بهینه سازی

مصرف انرژی

سلول و

سازمان بندی آن

آزمون های

فصل 11

سلول و

سازمان بندی آن2

سفره سلامت

 

آزمون های

فصل 12

آزمون های فصل 13

 

سفر غذا

 

سفر غذا (2)

 

آزمون های

فصل 14

گردش مواد

 

گردش مواد (2)

گردش مواد (3)

آزمون های فصل 15

تبادل با محیط

تبادل با محیط (2)

تبادل با محیط (3)

   
  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

دانلود بسته های آموزشی ریاضی اول متوسطه 1 (هفتم)

دانلود بسته های آموزشی ریاضی اول متوسطه 1 (هفتم)

 


عددهای صحیح

 

آزمون فصل های

(1 و 2)

راهبردهای

حل مسئله

عددهای صحیح (2)

 

عددهای صحیح (3)

عددهای صحیح (4)

آزمون فصل 3

هندسه و استدلال

هندسه و استدلال (2)

هندسه و استدلال (3)

هندسه و استدلال (4)

هندسه و استدلال (5)

هندسه و استدلال (6)

 

آزمون فصل های

(4 و 5)

جبر و معادله

 

جبر و معادله (2)

 

جبر و معادله (3)

 

جبر و معادله (4)

 

آزمون فصل های

(4 و 5)

سطح و حجم

 

سطح و حجم (2)

 

سطح و حجم (3)

 

آزمون فصل های

(6 و 7)

شمارنده‌ها

و اعداد اوّل

شمارنده‌ها و

اعداد اوّل (2)

شمارنده‌ها و

اعداد اوّل (3)

بردار و

مختصات

بردار و

مختصات (2)

آزمون فصل 8

توان و جذر

توان و جذر (2)

توان و جذر (3)

آزمون فصل 9

ریاضی

آمار و احتمال

 

آمار و احتمال (2)

 

آمار و احتمال (3)

 

آزمون فصل 10

 

ترسیم های هندسی

و توازی

ترسیم های هندسی

و توازی (2)

ترسیم های هندسی

و توازی (3)

  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

دانلود بسته های آموزشی علوم ششم دبستان

دانلود بسته های آموزشی علوم ششم دبستان

 

 


آزمون درس های

(1 تا 4)

سرگذشت دفتر من

 

کارخانه کاغذسازی

 

سفر به اعماق زمین

 

آزمون درس

های (4 تا 7)

زمین پویا

- ورزش و نیرو

زمین پویا

- ورزش و نیرو (2)

آزمون درس

های (7 تا 11)

ورزش و نیرو 2

ورزش و نیرو 2 (2)

میخواهم بسازم

- سفر انرژی

میخواهم بسازم

- سفر انرژی (2)

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

شگفتی های بزرگ

 

آزمون درس های

(11 تا 14)

 

آزمون درس های

(11 تا 14) (2)

 

جنگل برای کیست؟

 

جنگل برای کیست؟ (2)

 

سالم بمانیم -

از گذشته تا آینده

سالم بمانیم -

از گذشته تا آینده (2)

       
  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

دانلود بسته های آموزشی ریاضی ششم دبستان

دانلود بسته های آموزشی ریاضی ششم دبستان

 

آزمون درس اندازه

گیری طول و زاویه

اندازه گیری طول

و فاصله

اندازه گیری طول و

فاصله (2)

انواع زاویه ها

انواع زاویه ها (2)

گرد کردن

جمع، تفریق و ضرب

عددهای اعشاری

تفریق و ضرب

عددهای اعشاری (2)

جمع، تفریق و ضرب

عددهای اعشاری (3)

آزمون های درس

عددهای اعشاری

نمایش اعشاری اعداد

آزمون های درس

اعداد اعشاری (2)

نمایش اعشاری اعداد (2)

نمایش اعشاری اعداد (3)

عددهای تقریبی

مقایسه و اندازه

گیری زاویه ها

مقایسه و اندازه گیری

زاویه ها (2)

آزمون های کسر

و اعداد مخلوط

کسر و عدد مخلوط

آزمون های کسر و

اعداد مخلوط (2)

کسر و عدد مخلوط (2)

کسر و عدد مخلوط (3)

مقایسه و ساده

کردن کسرها

مقایسه و ساده

کردن کسرها (2)

ضرب و تقسیم کسرها

ضرب و تقسیم کسرها (2)

اعداد صحیح

محورهای مختصات

مختصات و عددهای

صحیح

مختصات و عددهای

صحیح (2)

آزمون درس های آمار

و احتمال و اندازه گیری

سطح و حجم

آمار و احتمال

 

آمار و احتمال (2)

آمار و احتمال (3)

اندازه گیری سطح و حجم

اندازه گیری سطح

و حجم (2)

اندازه گیری سطح و حجم (3)

 

آزمون درس های

عددهای تقریبی و نسبت

و تناسب و درصد

نسبت تناسب و درصد

 

نسبت تناسب و درصد (2)

 

نسبت تناسب و درصد (3)

     
  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

دانلود بسته های آموزشی علوم پنجم دبستان

دانلود بسته های آموزشی علوم پنجم دبستان

 


آزمون درس های

تغیرات مواد علوم

آزمون درس های

ماشین ها,نور و رنگ

آزمون درس های

ساختمان مواد

ماشین ها

 

آزمون های درس

تاریخچه زمین

آزمون های درس

جانداران ساده

آزمون های درس

خاک زندگی بخش

جانداران ساده

 

آزمون های درس

مبارزه پنهان

 

مبارزه پنهان

 

آزمون درس های

دستگاه عصبی ...

دستگاه عصبی

اندام های حسی

آزمون درس های

دستگاه عصبی ... 2

دستگاه عصبی

اندام های حسی2

انسان و محیط زیست

 

ساختمان مواد

 

ساختمان مواد (2)

تغییرات مواد

نور و رنگ

 
  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

دانلود بسته های آموزشی ریاضی پنجم دبستان

دانلود بسته های آموزشی ریاضی پنجم دبستان

 


اعداد مخلوط

آزمون فصل

اعداد مخلوط

اندازه گیری

آزمون فصل اندازه گیری

و ضرب ذهنی

بخش پذیری

آزمون فصل

بخش پذیری

 

کسر متعارفی 1 (2)

آزمون فصل

کسر متعارفی 1 (2)

عدد نویسی

آزمون فصل

(عدد نویسی)

کسر متعارفی 1

آزمون فصل

(کسر متعارفی 1)

گنجایش

 

آزمون فصل گنجایش

و مساحت دایره

و بررسی اطلاعات

آزمون فصل های مثلث

و اندازه گیری محیط دایره

 

حجم

 

جمع اعشاری

جمع کسرهای متعارفی

آزمون فصل جمعو

تفریق کسر متعارفی 1

آزمون فصل جمعو

تفریق کسر متعارفی 1 (2)

جمع کسرهای متعارفی (2)

کسر اعشار

زاویه

ضرب اعداد اعشاری

ضرب کسرها

آزمون فصل

ضرب کسرها

واحد جرم

تقسیم کسرهای متعارفی

تقارن

 

تفریق اعداد اعشاری

 

تفریق اعداد اعشاری (2)

 

آزمون فصل نسبت

و تناسب ودرصد

و تخمین

نسبت و تناسب

 

نسبت و تناسب (2)

 

مکعب

 

آزمون فصل مساحت

و تقارن و

جمع اعداد اعشاری

مساحت

مساحت (2)

کسر متعارفی 2

آزمون فصل

کسرمتعارفی 2

کسر متعارفی 2 (2)

آزمون فصل کسر

متعارفی 2 (2)

کسر اعشار و

عددهای اعشاری

کسر اعشار و

عددهای اعشاری (2)

کسر اعشار و

عددهای اعشاری (3)

     
  
نویسنده : شیخ زاده ; ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

← صفحه بعد