دوم دبستان

آزمون املای فارسی

این فایل، آزمون املا مربوط به درس دهم کتاب فارسی دوم ابتدایی است که دانش آموز باید پس از خواندن متن، کلمات نادرست را پیدا کرده و انتخاب کنه تا امتیاز بگیره، دانلود کنید و نظر بدید...

emla 2 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


بازی قیچی حروف برای درس فارسی دوم ابتدایی

imageبازی قیچی حروف، یک بازی جذاب برای درس فارسی – بنویسیم کلاس دوم ابتدایی است که در آن حروف الفبا از اول یا آخر کلمات قیچی می شوند – حذف می شود – و کلمه معنی دار دیگری به وجود می آید.

البته همه کلمات چنین قابلیتی را ندارند و کلمات محدودی هستند که با برداشتن حروف الفبا از اول یا انتهای آن ها، کلمات معنی دار دیگر به وجود می آیند.

لیست کلمات برای بازی حروف الفبای فارسی قیچی:


سبد – بد 

شتر – تر

حامد – آمد – مد

کاخ – آخ

منظم – نظم

سبز – بز

بلال – لال

خیار – یار

نان – آن

ورامین – امین – مین – ین

کتاب – تاب – آب

روان – وان – آن

سلام – لام

بارش – آرش

آبگیر – بگیر – گیر

فکر – کر

مداد – داد 

مدیر – دیر 

آرام – رام 

زرنگ – رنگ

باران – ران – آن بازی گروهی قیچی حروف در کلاس درس فارسی دوم ابتدایی:

از بچه ها بخواهید کلماتی را بگویند که با برداشتن حروفشان به کلمات دیگری تبدیل شوند و کلمه ای برنده می شود که تعداد کلمات معنی دار ساخت شده با کلمه اولی بیشتر باشد.

این بازی را می توانید به بازی گروهی در کلاس درس تبدیل کنید و بچه های کلاس را به گروه های چند نفره تقسیم کنید و هر گروهی که کلمات بیشتری توانست بنویسد برنده است.

منبع : وب سایت کودک سیتی

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


قرائت سوره‌ی کوثر
این ویدئو سوره‌ی کوثر را همراه با تکرار برای آموزش و یادگیری کودکان قرائت می‌کند.
منتظر نظرات شما هستیم...

image 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


دماسنج
این ویدئوی آموزشی مربوط به فصل 4 کتاب علوم دوم ابتدایی مبحث (زندگی ما و گردش زمین 2) است که با یک انیمیشن ساده اندازه گیری مقدار دما را در ساعات مختلف روز یاد می ده، امیدوارم ببینید و لذت ببرید...

oloom 4 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


1 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


بازی احتمال
این بازی مربوط به فصل هفتم کتاب ریاضی دوم دبستان مبحث (کسر و احتمال) است، که شامل 6 بازی فوق‌العاده جذاب با عنوان: صفحه‌ی چرخنده، بلیط شانسی، کاسه‌های شیطون، سکه‌ی شانس، توپ و حفره‌ها و مسابقه‌ی اردک‌ها است. امیدوارم دانش‌آموزان با انجام این بازی‌ها با مفهوم احتمال بیشتر آشنا بشن. منتظر نظراتتون هستم...

math

 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


چرخه‌ی زندگی کرم ابریشم
این انیمیشن یک فایل آموزشی بسیار زیبا مربوط به فصل دهم کتاب علوم دوم دبستان مبحث (درون آشیانه‌ها) است، که چرخه‌ی زندگی کرم ابریشم را از زمان تولد تا پروانه شدن نشان می‌ده. امیدوارم ببینید و لذت ببرید. نظر یادتون نره...

oloom 1

 

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=163 دوم دبستان ارزش مکانی
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=167 دوم دبستان بازی با ریاضی
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=169 دوم دبستان مسابقه تیراندازی
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=171 دوم دبستان روبات سازی
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=173 دوم دبستان تام و جری
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=175 دوم دبستان تمرین ارزش مکانی
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=208 دوم دبستان شناسایی حیوانات جنگل
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=212 دوم دبستان بازی با گیاهان
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=217 دوم دبستان شناسایی حیوانات جنگل
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=218 دوم دبستان تغذیه مفید
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=220 دوم دبستان محل زندگی حیوانات
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=221 دوم دبستان شناسایی حیوانات دریا
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=231 دوم دبستان داستان های پیامبران (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=232 دوم دبستان داستان های پیامبران (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=222 دوم دبستان داستان های پینوکیو (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=372 دوم دبستان برای جشن آماده شویم (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=373 دوم دبستان جمع و تفریق عددهای سه رقمی (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=223 دوم دبستان داستان های پینوکیو (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=224 دوم دبستان داستان های پینوکیو (3)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=225 دوم دبستان داستان های پینوکیو (4)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=226 دوم دبستان داستان های پینوکیو (5)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=30 دوم دبستان آب و هوای سالم
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=31 دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=32 دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=34 دوم دبستان اگر تمام شود ... (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=35 دوم دبستان سرگذشت دانه (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=36 دوم دبستان سرگذشت دانه (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=37 دوم دبستان درون آشیانه ها (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=38 دوم دبستان من رشد کرده ام ! (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=39 دوم دبستان من رشد کرده ام ! (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=7 دوم دبستان عدد و رقم
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=8 دوم دبستان عدد و رقم (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=40 دوم دبستان عدد و رقم (3)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=41 دوم دبستان جمع و تفریق اعداد 2 رقمی (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=42 دوم دبستان جمع و تفریق اعداد 2 رقمی (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=43 دوم دبستان اشکال هندسی (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=44 دوم دبستان اشکال هندسی (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=45 دوم دبستان عددهای سه رقمی (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=46 دوم دبستان عددهای سه رقمی (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=47 دوم دبستان اندازه گیری (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=48 دوم دبستان اندازه گیری (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=203 دوم دبستان گیاه شناسی
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=206 دوم دبستان چگونگی رشد گیاهان
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=233 دوم دبستان داستان های اخلاقی (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=234 دوم دبستان داستان های اخلاقی (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=374 دوم دبستان جمع و تفریق عددهای سه رقمی (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=375 دوم دبستان کسر و احتمال (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=376 دوم دبستان آمار و نمودار (1)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=377 دوم دبستان آمار و نمودار (2)
http://lrn.ir/Default.aspx?TabID=204&ID=33 دوم دبستان پیام رمز را پیدا کن (1)

 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


/ 0 نظر / 24 بازدید